Eindelijk … we zijn begonnen met de bouw van de nieuwe winkel en kaasopslag, met Agrarische kinderopvang voor De Maneblussertjes.

Na vier jaar plannen maken en wachten is het toch eindelijk zover. In de eerste week van januari ’21 zijn de voorbereidende werkzaamheden gestart voor de bouw van de nieuwe winkel en kaasopslag.

Daarvoor zijn eerst de bomen gerooid (waarvan een flink deel rotte plekken in de kern vertoonden)
daarna is het asbest van het oude gebouw gesaneerd, waarna voortvarend de sloop  kon beginnen.

Binnen een week is het aanzicht bij binnenkomst op het erf erg veranderd!!!

Maar dat geeft wel de ruimte om de bouwwerkzaamheden goed te kunnen uitvoeren, waarbij geprobeerd wordt de overlast voor de klanten zoveel mogelijk te beperken. Er is een voorlopig pad aangelegd van de winkel richting de stallen, waar iedereen nog altijd welkom is om de kalfjes te knuffelen en de koeien te aaien.

De planning is dat eerst de fundering wordt gestort en de kelders voor de pekelbaden worden geplaatst. Dan zal rond de paasdagen de staalconstructie worden geplaatst, waarna de interne zaken kunnen worden gebouwd/ingericht.

Doel is om in de zomerperiode de kaasberging in gebruik te nemen, waarna de opening van het agrarische kinderdagverblijf van de Maneblussertjes is gepland op 6 september a.s.
(meer info: www.maneblussertjes.nl). Als laatste wordt dan de winkel verhuisd naar het nieuwe pand.

Daarna wordt in het bestaande gebouw (nu winkel/kaasopslag) het lunch-café met groepsontvangst gerealiseerd. Dan is het tijd om de natuurlijke speeltuin in te richten, een grote boomgaard aan te planten en verdere aanplant volgens onderstaand plan.

Wilt u op de hoogte blijven? Kijk dan op onze site www.schellach.nl/verbouwing of volg ons op